De werken van de openbare ruimte van het Îlot Sacré lopen. Ze bestaan uit 2 verschillende werven die op twee verschillende zones gelijktijdig lopen :

A) De werf van de nutsbedrijven

Sibelga, VIVAQUA en Proximus vernieuwen hun netwerken in het kader van de heraanleg van de wijk Îlot Sacré, op initiatief van de Stad Brussel.

Concreet zal Sibelga zorgen voor de aanleg van:

 • 5 km laagspanningskabels
 • 200 m hoogspanningskabels
 • 1,5 km glasvezelkabels

Daarnaast zal Sibelga 150 aansluitingen vernieuwen en een deel van de openbare verlichting vervangen.

De werken van VIVAQUA zullen een renovatie van de defecte aansluitingen op de openbare riolering omvatten en daarnaast ook specifieke herstellingen van de riolering en aanpassingen aan het net voor de waterdistributie in bepaalde straten.

De werf wordt gecoördineerd overeenkomstig de geldende wetgeving.

Sibelga stuurt die coördinatie aan en houdt toezicht op de nutsmaatschappijen. Voor de werken die zij uitvoeren, volgen er specifieke berichten aan de buurtbewoners. 

Stad Brussel staat in voor de heraanleg van de wegen.

Sibelga zal alle nodige maatregelen treffen om ieders mobiliteit en veiligheid te garanderen tijdens de werken.

 

Plannen van de werkzaamheden:

Hoe neemt u contact met Sibelga op?

 • Voor vragen over de werken: 0800 117 46 (maandag-donderdag: 8-16.30 u. / vrijdag: 8-15.45 u.) // constructie@sibelga.be
 • Bij noodgevallen i.v.m. de werf: 0800 117 46 (24/24 u.)
 • Bij gasreuk: 0800 19 400 (24/24 u.)
 • Bij algemene stroomstoring: 02 274 40 66
 • Bij een waterlek: 02 739 52 11

Voor algemene vragen over Sibelga:

Hoe neemt u contact op met Vivaqua (riolering)?

 • Voor meer informatie over de werf: 02 518 85 24 (werkdagen)
 • In geval van nood, bel de centrale wacht' van Vivaqua: 02 739 52 11

 

B) De heraanlegwerken van de bovengrond van gevel tot gevel en de plaatsing van de verlichting (die loopt gelijktijdig met de werf van de nutsbedrijven

Verschillende straten zijn betrokken bij dit project: Korte Beenhouwersstraat, Beenhouwersstraat, Predikherenstraat, Huidenmarkt, Eenmanstraatje, Paternostergang, Getrouwheidsgangen Ossekopgang. De aanlegwerken zelf (die mid-2018 begonnen) zullen volgen na de vernieuwing en renovatie van de installaties van de concessiehouders.

De eerste fase van de werken van de heraanleg zal tegen eind 2018 afgerond worden in de Ossekopgang, de Huidenmarktstraat en de Paternostergang. Na het einde van de werf van de nutsbedrijven in de centrale kruis van het project (Korte Beenhouwersstraat, Beenhouwersstraat, Predikherenstraat) begint de heraanleg van deze straten (als gevolg van de werf van de nutsbedrijven).

De heraanlegwerken van de bovengrond zouden ongeveer 1 jaar moeten duren en het einde is voorzien tegen mid-2019.

Tijdens de werken worden er verkeersmaatregelen opgezet :

Indien vragen in verband met de werf van de heraanleg van de bovengrond :

Email : infochantierswerven@brucity.be

Tél. : 02 279 31 60

 

 • Plan van de werkzones

 Plan phasage