Het ambitieuze project voor de vernieuwing en verfraaiing van het stadscentrum gaat de laatste rechte lijn in met de aanleg van het gebied 'Fontainas'.

Op 26 maart gaan de werken voor heraanleg van start langs de Anspachlaan tussen de Verversstraat en het Fontainasplein (het plein zelf niet meegerekend). In eerste instantie worden de bomen en bakken met bomen weggehaald. Daarna worden er langs dit stuk 18 nieuwe bomen aangeplant. Deze werken worden uitgevoerd in twee opeenvolgende fasen. Tijdens de eerste fase wordt de centrale strook van de laan tussen de voetpaden opgebroken en opnieuw aangelegd. In de tweede fase worden de zijstroken en het voetpad aangelegd. De duur van de werken wordt geraamd op 6 maanden (3 maanden voor elke fase).

Deze werken zullen naar verwachting worden voltooid tegen eind 2018, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Het Fontainasplein zelf wordt volgend jaar opnieuw aangelegd in een latere fase die aansluit bij het project 'huizenblok Fontainas', het project tot heraanleg van het Fontainaspark.

 

INFO TOEGANKELIJKHEID TIJDENS FASE 1 (CENTRALE STROOK)

Deze werken hebben geen impact op het openbaar vervoer. De doorgang voor voetgangers, fietsers en de toegang tot de handelszaken is verzekerd voor de volledige duur van de werken. Het Villo-station wordt weggehaald voor de duur van de werken, maar wordt daarna opnieuw geïnstalleerd.

2 leveringszones worden gecreëerd bij elk uiteinde van de bouwplaats.

Er wordt een omleiding georganiseerd voor de volledige duur van de werken via de Rijkeklarenstraat, vervolgens:
> Om de Vijfhoek te verlaten: via de Anderlechtsesteenweg.
> Om het Fontainasplein te bereiken: via de Zespenningenstraat.

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast naar aanleiding van de werken en danken u voor uw begrip.
UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS: VAN MAANDAG TOT VRIJDAG EN TIJDENS HET WEEKEND VAN 6 U. TOT 18 U.
WE LUISTEREN NAAR U. De Stad Brussel staat tot uw beschikking om u alle bijkomende informatie over deze werken te verstrekken via het e-mailadres Julien.Mille@brucity.be
Of u kunt bellen naar het gratis telefoonnummer van Beliris : 0800/11.299 (van maandag tot en met vrijdag van 9 u. tot 16 u.).

fontainas