Heraanleg centrale lanen

De Stad Brussel, hoofdstad van België en van Europa, heeft beslist om een nieuwe impuls aan haar stadscentrum te geven via het ambitieuze project van de voetgangerszone. Zo wordt de volledige openbare ruimte van het De Brouckèreplein tot het Fontainasplein, via de Beurs, opnieuw heraangelegd.

De doelen van het project:

  • Verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners en gebruikers van het stadscentrum door het verminderen van luchtvervuiling, lawaai en stress die veroorzaakt worden door verkeer dat vaak onnodig is.
  • De stad verfraaien door de openbare ruimte te herontwikkelen, van pleinen opnieuw mooie openbare ruimtes te maken, de gevels van opmerkelijke gebouwen te renoveren of de uithangborden van winkels te harmoniseren.
  • Vergroening van de stad door van 200 m² naar 3000 m² groen te gaan, het 9.000 m² grote Fontainaspark niet meegerekend.
  • Een nieuwe impuls geven aan de economische activiteit van de binnenstad.
  • Opnieuw verbinden van de boven- en benedenstad en de oostelijke en westelijke wijken.

Ontdek het project van de heraanleg via video: 

Echte pleinen

Kon men vóór de herontwikkeling van de centrale lanen nog spreken van "plein" wanneer men sprak van De Brouckère, Beurs of Fontainas? Hun chaotische en gefragmenteerde aanblik maakte deze kruispunten onaangenaam voor voetgangers en nodigde niet uit om er te wandelen. De volledige heraanleg van deze ruimtes heeft tot doel deze plaatsen om te vormen tot echte gezellige pleinen waardoor  de burgers zich deze historische ruimtes opnieuw kunnen toe-eigenen. 

Fontainasplein

place fontainas

Het Fontainasplein wordt omgevormd van een verkeersplein tot een gezellige groene square, met grote bomen. Bij het ontwerp werd optimaal rekening gehouden met mooie perspectieven, ruimtes om in de zon te zitten en routes om van de ene wijk naar de andere te wandelen. Zo wordt het Fontainasplein een groene schakel tussen de Sint-Jacobs-, Bloemenhof-, Anneessens- en Lemonnierwijk.

Anspachlaan: laan met bomen

boulevard anspach

De laan wordt integraal heraangelegd met enkel één rijstrook voor lokaal verkeer en aan weerszijden groene ruimtes en brede trottoirs. Alles is op gelijke hoogte zodat ook mensen met een handicap zich gemakkelijk kunnen verplaatsenDe laan was uitgegroeid tot een stadssnelweg en haar gevarieerde architectuur was nog amper zichtbaar. Voortaan kunnen de voorbijgangers genieten van dit mooie erfgoed. De nieuwe wegverharding in Belgische blauwe hardsteen is robuust en duurzaam. Het zal ook mogelijk zijn om door de kleine parkjes naar de trottoirs langsheen de gevels te gaan. Die trottoirs zijn enkel voor voetgangers bedoeld. Er is ook plaats voorzien voor de terrassen en de nieuwe metrotoegangen. Tussen de grote bomen en struiken worden er bloemenborders aangelegd maar er komen ook een nieuwe verlichting, banken, fietsbeugels en vuilnisbakken.

Er wordt maximaal ingezet op de aanplanting van groen in de lanen en op de pleinen, ondanks de complexe ondergrond. Door de metrotunnel, oude collectoren van de Zenne, riolering en talrijke kabels is er niet veel plaats meer voor aanplanting in volle grond. Door bakken in de bodem in te bouwen, kunnen er toch zoveel mogelijk bomen en bloemen aangeplant worden. De grote bovengrondse plantenbakken, die vandaag het mooie uitzicht verstoren, verdwijnen. Door een wateropvangsysteem dat op de daken en de trottoirs aangelegd is, vloeit het regenwater naar de bomen en planten. De straatverlichting volgt hetzelfde ritme als de bomen en wordt er mooi tussen geplaatst. 

De laan wordt verdeeld in 3 zones:

  • in het midden: een doorgangszone voor voetgangers, fietsers en automobilisten met een toelating (bewoners of anderen met een doorgangspas, hulpdiensten ...);
  • twee zones met groene ruimtes;
  • langs de gevels: trottoirs die uitsluitend voor voetgangers bestemd zijn.

Beursplein

place de la bourse

Op het niveau -1 van het gerenoveerde metrostation Beurs komt een ondergrondse fietsenstalling voor 500 fietsen.

Het Beursplein en het Beursgebouw zijn werelderfgoed en deel van de beschermde Unesco-zone, net als de Grote Markt. De trappen van de Beurs zijn sinds jaar en dag een symbolische plek, waar wordt afgesproken, betoogd, opgetreden, gelachen, gerouwd ...

De Ortsstraat biedt een uniek zicht op het Beursgebouw. Dat perspectief wordt in de verf gezet door een waterspiegel op de grond. Het is tegelijk een speelfontein voor kinderen en nevel brengt er verkoeling. Dit vroegere verkeerskruispunt wordt een verzameling van kleinere pleinen waar mensen samen tijd kunnen doorbrengen.

De Brouckèreplein

Place de Brouckère

Het De Brouckèreplein wordt een open en aangename ruimte. De herinrichting zorgt voor een nieuw wegdek in blauwe hardsteen, afgewisseld met witte betonstroken. De mogelijkheid om grote bomen in volle grond te planten is hier ook beperkt, maar wordt toch maximaal benut. Het 'Hotel Continental' is een statig gebouw en referentiepunt dat een volwaardig voorplein verdient. De metrotoegang wordt hier dichtgemaakt en vervangen door een toegang via de Adolphe Maxlaan. Ook hier wordt een fietsenstalling voor 500 fietsen voorzien op het niveau -1 van het gerenoveerde metrostation De Brouckère. Het plein wordt van gevel tot gevel ingericht als een multifunctionele ruimte. Er wordt een kunstwerk geplaatst dat zichtbaar zal zijn vanuit de verschillende hoofdstraten. Het De Brouckèreplein wordt de 'agora' van de stad.

Mobiliteit

Verschillende wegen bieden toegang tot een groot aantal parkings rondom het voetgangersgebied, waar u uw auto snel en gemakkelijk kunt parkeren.
Waar u ook bent in de voetgangerszone, u bent slechts op 4 minuten wandelen van een parking, een Villo-station of een halte van het openbaar vervoer.

Bekijk ook:

De kaart van het stadscentrum met alle voetgangerszones

circulation

De kaart met de rijrichtingen en de parkings in de Vijfhoek

 

zone piétonne

De kaart voor de leveringen:

zone piétonne