Heraanleg centrale lanen

De Stad Brussel, hoofdstad van België en van Europa, heeft beslist om een nieuwe impuls aan haar stadscentrum te geven via het ambitieuze project van de voetgangerszone. Zo wordt de volledige openbare ruimte van het De Brouckèreplein tot het Fontainasplein, via de Beurs, opnieuw heraangelegd.

De doelen van het project:

  • Verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners en gebruikers van het stadscentrum door het verminderen van luchtvervuiling, lawaai en stress dat veroorzaakt worden door verkeer dat vaak onnodig is.
  • De stad verfraaien door de openbare ruimte te herontwikkelen, van pleinen opnieuw mooie openbare ruimtes te maken, de gevels van opmerkelijke gebouwen te renoveren of de uithangborden van winkels te harmoniseren.
  • Vergroening van de stad door van 200 m² naar 3000 m² groen te gaan, het 9.000 m² grote Fontainaspark niet meegerekend.
  • Een nieuwe impuls geven aan de economische activiteit van de binnenstad.
  • Opnieuw verbinden van de boven- en benedenstad en de oostelijke en westelijke wijken.

 

Ontdek het project van de heraanleg via video: 

Echte pleinen

Kon men vóór de herontwikkeling van de centrale lanen nog spreken van "plein" wanneer men sprak van De Brouckère, Beurs of Fontainas? Hun chaotische en gefragmenteerde aanblik maakte deze kruispunten onaangenaam voor voetgangers en nodigde niet uit om er te wandelen. De volledige heraanleg van deze ruimtes heeft tot doel deze plaatsen om te vormen tot echte gezellige pleinen waardoor  de burgers zich deze historische ruimtes opnieuw kunnen toe-eigenen. 

Fontainasplein

place fontainas

Het Fontainasplein wordt omgevormd van een verkeersplein tot een gezellige groene square, met grote bomen. Bij het ontwerp werd optimaal rekening gehouden met mooie perspectieven, ruimtes om in de zon te zitten en routes om van de ene wijk naar de andere te wandelen. Zo wordt het Fontainasplein een groene schakel tussen de Sint-Jacobs-, Bloemenhof-, Anneessens- en Lemonnierwijk.

Anspachlaan: laan met bomen

boulevard anspach

De laan wordt integraal heraangelegd met enkel lokaal éénrichtingsverkeer, groene ruimtes en brede trottoirs, zodat ook mensen met een handicap zich gemakkelijk kunnen verplaatsenDe laan was uitgegroeid tot een stadssnelweg en haar gevarieerde architectuur was nog amper zichtbaar. De nieuw voorziene wegverharding in Belgische blauwe hardsteen is robuust en duurzaam. Het zal ook mogelijk zijn om door de kleine parkjes naar de trottoirs langsheen de gevels te gaan. Die trottoirs zijn enkel voor voetgangers bedoeld. Er is ook plaats voorzien voor de terrassen en de vernieuwde metrotoegangen. Tussen de grote bomen en struiken worden er bloemenborders aangelegd maar ook een nieuwe verlichting, banken, fietsbeugels en vuilnisbakken.

Er wordt maximaal ingezet op aanplanting van groen in de lanen en op de pleinen, ondanks de complexe ondergrond. De metrotunnel, oude collectoren van de Zenne, riolering en vele kabels laten niet veel plaats meer over voor aanplanting in volle grond. Door bakken in de bodem in te bouwen, kunnen er toch bomen en bloemen aangeplant worden. De grote plantenbakken in de straat, die vandaag het mooie uitzicht storen, verdwijnen. Regenwater wordt opgevangen via daken en trottoirs, en vloeit naar de bomen en planten. De straatverlichting volgt hetzelfde ritme als de bomen en wordt hier mooi tussen geplaatst. 

De laan wordt verdeeld in 3 zones:

  • in het midden: een kruispunt voor voetgangers, fietsers en toegelaten automobilisten (bewoners of gebruikers met een doorgangspas, hulpdiensten,...)
  • twee gebieden met ruimtes
  • langs de gevels: trottoirs enkel voor voetgangers

Beursplein

place de la bourse

Op het niveau -1 van het gerenoveerde metrostation Beurs komt een ondergrondse fietsenstalling voor 500 fietsen. Het Beursplein en het Beursgebouw zijn Werelderfgoed en deel van de beschermde Unesco-zone, net als de Grote Markt. De trappen van de Beurs zijn sinds jaar en dag een symbolische plek, waar wordt afgesproken, betoogd, opgetreden, gelachen, gerouwd ...

De Ortsstraat biedt een uniek zicht op het Beursgebouw. Dat perspectief wordt in de verf gezet door een waterspiegel op de grond. Het is tegelijk een speelfontein voor kinderen en nevel brengt er verkoeling. Op de vroegere verkeerskruispunten komen pleintjes om samen te komen, met een kiosk.

De Brouckèreplein

Place de Brouckère

Het De Brouckèreplein wordt een open en aangename ruimte. De herinrichting zorgt voor een nieuw wegdek in blauwe steen, afgewisseld met witte betonstroken. De mogelijkheid om grote bomen in volle grond te planten is hier ook beperkt, maar wordt toch maximaal benut. Het 'Hotel Continental' is een statig gebouw en referentiepunt dat een volwaardig voorplein verdient. De metrotoegang wordt hier dichtgemaakt en vervangen door een toegang via de Adolphe Maxlaan. Ook hier wordt een fietsenstalling voor 500 fietsen voorzien op het niveau -1 van het gerenoveerde metrostation De Brouckère. Het plein wordt van gevel tot gevel ingericht als een multifunctionele ruimte. Er wordt een kunstwerk geplaatst aan het begin van het plein, zichtbaar vanuit de verschillende hoofdstraten. Het De Brouckèreplein wordt de 'agora' van de stad.

Mobiliteit

Verschillende wegen bieden toegang tot een groot aantal parkeergarages rondom het voetgangersgebied, waar u uw auto snel en gemakkelijk kunt parkeren.
Waar u ook bent in de voetgangerszone, u bent slechts op 4 minuten wandelen van een parking, een Villo-station of een halte van het openbaar vervoer.

 

 

De kaart van het stadscentrum met alle voetgangerszones

Carte zone piétonne

De kaart met de rijrichtingen en de parkings in de Vijfhoek

Carte des sens de circulation et parkings dans le Pentagone

De kaart voor de leveringen :

Cartes des livraisons