Projecten


Doelstellingen

EEN NIEUW STADSCENTRUM

Ambitieus en dynamisch

Het voornaamste doel van deze voetgangerszone is het historische centrum van de Stad tot zijn recht te laten komen. Vroeger waren het De Brouckèreplein, het Beursplein en de centrale lanen van Brussel prestigieuze plaatsen waar veel te beleven viel. De Brusselaars waren er trots op. Gaandeweg zijn die trots en dat prestige verdwenen en ontstond er een grijze ruimte die steeds meer verkeer aantrok.
De aanleg van de voetgangerszone is de impuls die nodig is voor een economische maar ook culturele en sociale heropleving van onze Stad. Door dit project te verwezenlijken, zet de Stad zich in voor een modern, dynamisch en innoverend centrum.

Meer ademruimte, groener en aangenamer om in te leven

Decennialang hebben auto's het stadsbeeld bepaald in de historische kern van de Stad. De binnenstad was in tweeën gedeeld door een stadssnelweg. Het was de hoogste tijd om actie te ondernemen om de openbare ruimte terug te geven aan de burgers (buurtbewoners, werkenden, toeristen en handelaars) zodat zij kunnen genieten van een gezondere Stad en schonere lucht!

Vandaag kiest Brussel, net als andere Europese hoofdsteden, voor een andere, positievere aanpak om de broeikasgassen terug te dringen en bij te dragen aan een betere leefomgeving. Het nieuwe stadscentrum wil gezelliger en groener zijn, met meer schone lucht, voor een betere gezondheid en meer welzijn voor iedereen.