VOORTZETTING VAN HET HERAANLEGPROJECT VAN DE STEENSTRAAT TUSSEN DE ANSPACHLAAN EN DE ZUIDSTRAAT

 

HET PROJECT

 

Vanaf 19 november 2019 begint de heraanleg van de Steenstraat tussen de Anspachlaan en de Zuidstraat. Dit gedeelte wordt opgebroken om het aan te leggen zonder niveauverschillen. Er wordt eerst aan de voetpaden gewerkt. Daarna wordt het middengedeelte van de straat opnieuw aangelegd.

 

Door technische beperkingen die Vivaqua ervaarde bij de vernieuwing van de leidingen, konden de werken niet beginnen op de geplande datum. Daardoor is het einde van de werf nu gepland in de loop van februari 2020 (onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden). We verontschuldigen ons voor het ongemak.

 

INFO TOEGANKELIJKHEID

 

De doorgang voor voetgangers, fietsers, PBM en de toegang tot de handelszaken blijft gewaarborgd voor de volledige duur van de werken.

De twee uiteinden van de werf van de Steenstraat blijven toegankelijk voor leveringen, ofwel via de Anspachlaan, ofwel via de Zuidstraat.

 

carte


 

PRAKTISCHE INFO

 

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast naar aanleiding van de werken en danken u voor uw begrip.

 

De Stad Brussel staat tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie over deze werken via het e-mailadres Julien.Mille@brucity.be


Of u kunt bellen naar het gratis nummer van Beliris: 0800/11.299 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u). Meer info: www.stadscentrum.brussel.be