Op 19 maart gaan de werken tot herinrichting van de Sint-Michielsstraat tussen de E. Jacqmainlaan en de A. Maxlaan van start. Deze werken maken volledig deel uit van het project tot herinrichting van de centrumlanen.

Deze werken worden uitgevoerd in opeenvolgende fasen.

> In de 1ste fase worden dit deel van de Sint-Michielsstraat en een deel van de A. Maxlaan heringericht. Het kruispunt met de A. Maxlaan wordt in meerdere fasen onder handen genomen om de toegang tot de Sint-Michielsstraat en het eerste stuk van de A. Maxlaan te verzekeren.

> In de 2de fase worden de werken aan de kruispunten met de A. Maxlaan en E. Jacqmainlaan uitgevoerd.

Dit deel van de Sint-Michielsstraat wordt aangelegd zonder niveauverschil en de ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt verbreed terwijl ook de doorgang van voertuigen wordt verzekerd.

De duur van de werken wordt geraamd op 3 maanden (einde naar verwachting halverwege 2018, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden).

 

INFO TOEGANKELIJKHEID

Voor de hele duur van de werken

Het de Brouckèreplein blijft toegankelijk.

Voetgangers en fietsers: de doorgang voor voetgangers wordt verzekerd en de toegang tot handelszaken en woningen wordt gewaarborgd (met loopbruggen tijdens de 1ste fase). Aan fietsers wordt gevraagd om af te stappen.

Voertuigen: er wordt voorzien in omleidingen

> om de A. Maxlaan te bereiken: via de Nieuwbrug. Het verkeer op de A. Maxlaan tussen het de Brouckèreplein en de Nieuwbrug zal in twee richtingen verlopen

> om de Lakensestraat te bereiken: via de Circusstraat, waar de rijrichting wordt omgekeerd

Openbaar vervoer: de bussen 88 en 47 worden omgeleid via de Nieuwbrug. De eindhalte blijft langs de A. Maxlaan liggen maar wordt verplaatst tot bij de nummers 63-83.

 

PRAKTISCHE INFO

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast naar aanleiding van de werken en danken u voor uw begrip.

UURROOSTER VAN DE BOUWPLAATS : VAN MAANDAG TOT VRIJDAG EN TIJDENS HET WEEKEND VAN 6U TOT 18U.

WE LUISTEREN NAAR U. De Stad Brussel staat tot uw beschikking om u alle bijkomende informatie over deze werken te verstrekken; u dient daarvoor een e-mail te sturen naar het adres: Julien.Mille@brucity.be. Of u kunt bellen naar het groene nummer van Beliris : 0800/11.299 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u). Meer info www.stadscentrum.brussel.be.