Vanaf 5 augustus 2019 begint de heraanleg van volgende straten:

  • Auguste Ortsstraat
  • Beursplein
  • Kiekenmarkt (gedeelte tussen Hallenstraat en Anspachlaan met inbegrip van het kruispunt met de Anspachlaan)
  • Steenstraat (gedeelte tussen Zuidstraat en Anspachlaan)

Deze straten zullen eerst opgebroken worden om ze vervolgens opnieuw aan te leggen zonder niveauverschillen. Het geplande einde van al deze werken is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

De heraanleg van Auguste Ortsstraat wordt in drie opeenvolgende fases de uitgevoerd. De twee eerste fases zullen elk ongeveer 6 weken duren. De werken beginnen bij de zones langs de gevels, eerst aan de onpare zijde van de straat en daarna aan de paarzijde. Het centrale gedeelte zal als laatste aangelegd worden. Deze werken zullen in eerste trimester van 2020 voltooid zijn.  

Aan het Beursplein wordt eerst gewerkt aan het waterdicht maken van de afdekplaat van het metrostation Beurs om daarna te starten met het opbreken van het plein. De voltooiing van het plein is voorzien in het eerste trimester van 2020.

De aanleg zonder niveauverschillen van de Kiekenmarkt zou eind september 2019 klaar moeten zijn.

In de Steenstraat wordt er eerst gewerkt aan de vernieuwing van de aansluitingen door nutsmaatschappij Vivaqua. Bij deze werken worden de leidingen in de straat vervangen. Dit zal twee maanden duren. Na deze interventie wordt de straat van gevel tot gevel heraangelegd zonder niveauverschillen.

Deze werken zullen tot eind december 2019 duren.

 

INFO TOEGANKELIJKHEID

Deze werken hebben geen impact op het openbaar vervoer.

De doorgang voor voetgangers, fietsers, PBM en de toegang tot de handelszaken wordt gewaarborgd voor de volledige duur van de werken.

 

Toegang en leveringen:

Werken Kiekenmarkt

Het gedeelte van de Kiekenmarkt is tijdens de werken bereikbaar via de Paul Devauxstraat (zie plan omleiding voor zone Beurs) of via de Grétrystraat komende van de Bisschopsstraat.

 

Carte Marché aux Poulets

 

Werken Auguste Ortsstraat en Beursplein

Voor de zone aan de Beurs worden de toegang en leveringen verzekerd via de Paul Devauxstraat, die voor de duur van de werken in een tweerichtingsstraat omgevormd wordt.

Carte Bourse

 

Werken Steenstraat

De twee uiteinden van de werf van de Steenstraat blijven toegankelijk voor leveringen, ofwel via Anspachlaan, ofwel via de Zuidstraat.

Carte rue des Pierres

 

PRAKTISCHE INFO

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast naar aanleiding van de werken en danken u voor uw begrip.

 

UURROOSTER VAN DE WERF:

VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 7u00 TOT 16u00.

 

WE LUISTEREN NAAR U

De Stad Brussel staat tot uw beschikking om u alle bijkomende informatie over deze werken te verstrekken; u dient daarvoor een e-mail te sturen naar het adres: Julien.Mille@brucity.be

Of u kunt bellen naar het groene nummer van Beliris: 0800/11.299 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u)