Tijdens de soldenperiode beperkten de werken zich – tot het bouwverlof althans – tot de zijstraten van de Nieuwstraat om de vele koopjesjagers alle ruimte te bieden. In augustus gaan de werken in de Nieuwstraat weer verder, te beginnen met het stukje ter hoogte van de Sint-Michielsstraat. Wanneer dit eind oktober af is, zal de Nieuwstraat tussen de Wolvengracht en Finisterraeplein klaar zijn. Ondertussen gaan de werken in de andere helft, het stuk tussen Finisterraeplein en Kruidtuinlaan, ook door, steeds per zone van 30 meter. Tegen januari 2020 zou de Nieuwstraat (behalve een deel aan het Finisterraeplein) klaar moeten zijn.

Ook in de zijstraten gaat de herinrichting verder. Een overzicht:

  • Blekerijstraat: van 29 juli tot begin december 2019
  • Sint-Michielstraat: van 12 augustus tot eind oktober 2019
  • Mechelsestraat: van begin september tot januari 2020
  • Finisterraeplein: van half september 2019 tot begin april 2020
  • Nieuwbrugstraat (kant Mechelsestraat): van januari tot februari 2020
  • Koolstraat: van januari tot mei 2020
  • Duivenkotstraat: van februari tot maart 2020

Deze planning is louter indicatief en kan onder invloed van het weer en onvoorziene omstandigheden nog wijzigen.

De heraanleg van de zijstraten verloopt veelal in twee fases: eerst wordt de ene zijde van de straat heraangelegd en na een uithardingsperiode van 1 à 2 maand wordt de andere zijde aangepakt. Tijdens de werken wordt de toegang tot woningen en winkels verzekerd, en blijft de straat toegankelijk voor voetgangers, fietsers en leveranciers. De routes voor de leveringenzullen worden aangepast in functie van de diverse werken en het antiterrorismeplan.