Vanaf 8 oktober begint de heraanleg van de voetpaden van de Anspachlaan tussen de Verversstraat en het Fontainasplein.

De eerste fase, waarbij de centrale strook heraangelegd wordt, wordt momenteel afgerond. Tijdens de tweede fase zijn de werken gericht op de zones (voetpaden) langs de gevels van de gebouwen. Bij deze interventies worden de voetpaden per afgebakende, kleine zone ontmanteld om ze vervolgens opnieuw aan te leggen.

De duur van de tweede fase wordt geraamd op 2 maanden. Deze werken zouden eind 2018 voltooid moeten zijn, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. 

Het Fontainasplein zelf wordt in 2019 opnieuw aangelegd in een latere fase die aansluit bij het project voor de Fontainassite, het project tot heraanleg van het Fontainaspark.

 

Openbaar vervoer

Deze werken hebben geen impact op het openbaar vervoer.

Voetgangers, fietsers en PBM

De doorgang voor voetgangers, fietsers en PBM wordt gewaarborgd voor de volledige duur van de werken.

Leveringen

Er worden 2 leveringszones voorzien bij elk uiteinde van de bouwwerf. 

Omleidingen

Er wordt een omleiding georganiseerd via de Rijkeklarenstraat, en vervolgens:
- om de Vijfhoek te verlaten: via de Anderlechtsesteenweg
- om het Fontainasplein te bereiken: via de Zespenningenstraat

 

Plan

 

PRAKTISCHE INFO

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast naar aanleiding van de werken en danken u voor uw begrip. Uurrooster van de bouwwerf: van maandag tot en met vrijdag en tijdens het weekend van 7 tot 18 u.

De Stad Brussel staat tot uw beschikking voor bijkomende informatie via het e-mailadres Julien.Mille@brucity.be. Of u kunt bellen naar het gratis nummer van Beliris: 0800/11.299 (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 u). Meer informatie: www.stadscentrum.brussel.be.