HET PROJECT

Op 4 juni gaan de werken van herinrichting van start langs de Anspachlaan tussen de Kiekenmarktstraat en de Grétrystraat.

Deze werken worden uitgevoerd in twee opeenvolgende fasen :

• Tijdens de eerste fase wordt de centrale strook van de laan tussen de voetpaden opgebroken en opnieuw aangelegd.

• In de tweede fase worden de zijstroken en het voetpad aangelegd. De duur van de werken wordt geraamd op 6 maanden (4 maanden voor de 1ste fase en 2 maanden voor de 2de fase).

De werken zullen naar verwachting begin 2019 klaar zijn, onder voorbehoud vangunstige weersomstandigheden.

Er worden geen werken uitgevoerd tijdens het bouwverlof van 9 tot 30 juli 2018.

 

INFO TOEGANKELIJKHEID

Deze werken hebben geen impact op het openbaar vervoer.

De doorgang voorvoetgangers, fietsers, PBM en de toegang tot de handelszakenwordt gewaarborgd voor de volledige duur van de werken.

De bouwplaats blijft aan weerszijden bereikbaar voor leveringen, ofwel via de Grétrystraat, ofwel via de Kiekenmarktstraat.

Boulevard Anspach

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast naar aanleiding van de werken en danken u voor uw begrip.

Uurrooster van de bouwplaats: van maandag to zondag van 6u tot 19u. 

WE LUISTEREN

De Stad Brussel staat tot uw beschikking om u alle bijkomende informatie over deze werken te verstrekken; u dient daarvoor een e-mail te sturen naar het adres: Julien.Mille@brucity.be. Of u kunt bellen naar het groene nummer van Beliris : 0800/11.299 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u).