Naar aanleiding van talloze verzoeken uit de buurt heeft het College van de Stad Brussel besloten om de verkeerssituatie in de Kolenmarkt (tussen het Fontainasplein en de Olivetenhof) en de Olivetenhof (tussen de Kolenmarkt en de Gootstraat) aan te passen. Vanaf 1 maart 2020 worden deze gedeelten voetgangersgebied: autoverkeer is er dan niet langer toegelaten.

ZOALS IN DE HELE VOETGANGERSZONE GELDT:


• Voetgangers hebben voorrang;
• Fietsers, steppers en taxi’s krijgen toegang en moeten stapvoets rijden;
• Het is verboden te parkeren;
• Laden en lossen is enkel toegestaan tussen 4 en 11 uur.


Buiten deze uren moet een doorgangsbewijs worden aangevraagd om er te rijden.
Om een doorgangsbewijs te krijgen kunt u contact opnemen met de Cel Verkeer
Administratief Centrum (1ste verdieping) - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel
Ma - wo van 8.30 tot 15 u., do van 8.30 tot 18 u., vr van 8.30 tot 12 u.
02 279 62 32 of 02 279 62 34 (ma - vr van 8.30 tot 16 u.)
voetgangerszone.dem@brucity.be.
Meer informatie over de toegangsvoorwaarden op
www.brussel.be/toegang-tot-voetgangerszone


HERINRICHTINGSPROJECT


Er wordt binnenkort een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor een gelijkvloerse heraanleg van gevel tot gevel en de aanleg van groene elementen via de aanplanting van 9 bomen. Het project omvat ook de verbreding van voetpaden en de aanleg van afvoergoten. Er is eveneens een ruimte gepland voor fietsparkeerplaatsen aan het einde van de Kolenmarkt, vlak bij het Fontainasplein.


PLANNING


• Indienen van het aanvraagdossier voor de bouwvergunning: maart 2020;
• Openbaar onderzoek met overlegcommissie (30d): lente/zomer 2020;
• Geplande afgifte vergunning: eind 2020;
• Begin van de werken van de nutsbedrijven (Sibelga, Proximus…): begin 2021;
• Begin van de herinrichting: midden 2021.

 

 

carte


De Stad Brussel staat tot uw beschikking voor bijkomende informatie via het e-mailadres Julien.Mille@brucity.be. U kunt ook het project raadplegen door ons te contacteren via dit e-mailadres. U krijgt dan een afspraak waarbij u uw vragen kunt stellen.