Vanaf 25 mei 2020 starten er herstellingen en aanpassingen aan het De Brouckèreplein (kant UGC). Door het aanpassen van de verkeerssituatie wordt dit gebied heraangelegd tot een echte wandelzone. De nieuwe situatie verbindt het plein met de gevels ernaast, biedt een optimale gebruiksvriendelijkheid en laat toe dat fietsers en voetgangers zich er comfortabel verplaatsen. Tegelijk blijft de toegankelijkheid voor omwonenden, winkels en andere functies in dit gebied behouden.

Deze ruimte wordt vergroend met 17 meerstammige aanplantingen. Er worden ook twee hoogstammige bomen geplaatst op het huidige kruispunt met de Wolvengracht.

Er komen drie nieuwe, definitieve leveringszones:

• aan de Augustijnenstraat

• aan de Zwaluwenstraat

• op het plein, ter hoogte van de Nationale Loterij

Daarnaast zijn er drie bestaande leveringszones:

• aan het kruispunt van het De Brouckèreplein met de A. Maxlaan

• aan de Emile Jacqmainlaan 13

• aan de Wolvengracht 5

In totaal zullen er dus 6 leveringszones 24 uur per dag bereikbaar zijn. (Zie plan)

Om de vlotte doorstroming voor alle gebruikers te verzekeren, zal Nieuwbrug eenrichtingsverkeer worden.

 

De werken verlopen in 2 fases:

Vanaf 25 mei 2020:

• Sluiting van de rijbaan op het De Brouckèreplein die de Emile Jacqmainlaan met de Augustijnenstraat verbindt, vanaf de Zwaluwenstraat.

• Herstellingen: ontmanteling van de rijbaan op het De Brouckèreplein die de Emile Jacqmainlaan met de Augustijnenstraat verbindt, vanaf de Zwaluwenstraat, en plaatsen van nieuwe bestrating.

• Plaatsing van boomroosters. Nu de plantperiode voorbij is, staat dit gepland voor november 2020.

• Creatie van 3 nieuwe, definitieve leveringszones aan de Augustijnenstraat, de Zwaluwenstraat en op het plein, ter hoogte van de Nationale Loterij.

Vanaf 15 juni 2020:

Herstelling van de rijbaan in de Emile Jacqmainlaan tussen de Sint-Michielsstraat en de Zwaluwenstraat. Deze werken zullen 7 weken duren. Het einde van de werf is gepland voor het bouwverlof, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

Tijdens en na de werken zal deze weg niet meer toegankelijk zijn voor het verkeer.

 

plan

 

TOEGANKELIJKHEID

Voetgangers, fietsers en PBM:

De doorgang voor voetgangers, fietsers, PBM en de toegang tot de winkels is tijdens de hele duur van de werken gegarandeerd. De uitgang van het metrostation De Brouckère, de fietsparking en het Villo!-station blijven bereikbaar.

Openbaar vervoer:

De buslijnen die van de Emile Jacqmainlaan komen, rijden via de Nieuwbrug in de richting van de Lakensestraat.

Omleidingen voor motorvoertuigen:

Voertuigen moeten via de Nieuwbrug rijden om de as Antwerpsepoort – Anderlechtsepoort te bereiken.

Er wordt gewerkt in de Zwaluwenstraat. Ze zal dus niet toegankelijk zijn en afgesloten blijven tot 15 juni. Tussen 15 en 20 juni wordt de rijrichting er omgedraaid om de ingang van de parking Alhambra te kunnen bereiken. Vanaf 20 juni wordt ze doodlopend tot het einde van de werken (begin juli).

Tijdens de 1ste fase is er geen impact op de Vander Elststraat.

Tijdens de 2de fase wordt de straat doodlopend tot het einde van de werken (begin juli).

Leveringen:

Tijdens de 1ste fase van de werken: de 3 bestaande leveringszones blijven toegankelijk aan het kruispunt De Brouckèreplein/Adolphe Maxlaan, E. Jacqmainlaan 13 en Wolvengracht 5. (zie plan)

Tijdens de 2de fase: 3 leveringszones zijn toegankelijk (aan het kruispunt De Brouckèreplein/ Adolphe Maxlaan, aan Wolvengracht 5, en voor de Nationale Loterij – zie plan).

Na afloop van de werken zullen 6 zones beschikbaar zijn.

Parkings:

De parkings in de omgeving blijven toegankelijk (Alhambra, De Brouckère, City 2, Munt, Schildknaap).

Vanaf 20 juni 2020 zal de ingang van de Alhambra-parking een tiental dagen niet toegankelijk zijn door kleine werken in de buurt. Hierover wordt binnenkort specifiek gecommuniceerd.

Praktische info

We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast door de werken en danken u voor uw begrip.

Uurrooster van de werf: van maandag tot vrijdag van 7u00 tot 16u00

De Stad Brussel staat tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie over deze werken.
Stuur daarvoor een e-mail naar 
Julien.Mille@brucity.be of bel naar het gratis nummer van Beliris: 0800/11.299 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u).