Uw (pre)metrostation wordt gemoderniseerd, alle installaties worden volledig vernieuwd en de ruimte wordt heringericht!

De werf voor de vernieuwing van de waterdichting van het (pre)metrostation de Brouckère en de renovatie van het station is begonnen. Deze werf wordt in opdracht van Brussel Mobiliteit opgestart en wordt georganiseerd door Beliris.

De aanwezige afdichtingslagen zullen worden verwijderd,  de staat van de ondergrondse structuur zal worden nagekeken en eventuele reparaties zullen worden uitgevoerd. Daarna zal een nieuwe afdichtings- en beschermingslaag worden aangebracht.

Deze werken zullen in verschillende fases verlopen over een geschatte periode van 6 maanden. In de eerste fase blijft de rijstrook komende van de Emile Jacqmainlaan in de richting van de Augustijnenstraat  (aan de kant van de UGC bioscoop) beschikbaar. De openbare weg komende van de Wolvengracht en die voor het Hotel Metropole loopt, zal onderbroken worden en het verkeer omgeleid.

De handelszaken blijven bereikbaar en leveringszones zullen worden afgebakend. Er zullen geen gevolgen zijn voor het busverkeer en het (pre)metrostation blijft bereikbaar en functioneert normaal. De renovatiewerken aan het station en de ingangen zijn eveneens van start gegaan. De doorgang van de voetgangers blijft gegarandeerd.

Deze eerste fase zal ongeveer 90 kalenderdagen duren. De weersomstandigheden en onvoorziene technische omstandigheden kunnen de werfkalender beïnvloeden. Indien dit gebeurt, zullen de wijzigingen aan de planning worden aangekondigd op de site www.stadscentrum.brussel.be.   

De Stad Brussel blijft ter uwer beschikking voor vragen, suggesties en opmerkingen over de werken en de werf van Beliris en Brussel Mobiliteit. U kunt steeds contact opnemen met de diensten van de Stad op volgend mailadres: Julien.Mille@brucity.be.
In dringende gevallen kan u bellen naar het gratis nummer: 0800/11.299 (24u/24, 7d/7).

De ondernemer en de Directie Openbare Werken verbinden zich ertoe alle middelen aan te wenden om eventuele hinder veroorzaakt door de werken zoveel mogelijk te beperken voor de bewoners en de gebruikers van de openbare ruimte.

We danken u voor uw begrip en blijven steeds ter uwer beschikking voor bijkomende informatie.

De Brouckère.pdf