De heraanleg van de lanen in de binnenstad gaat verder. De volgende fases van de werken hebben betrekking op het gedeelte van de Adolphe Maxlaan en de omliggende straten, namelijk Finisterraestraat, Nieuwbrug, Mechelsestraat,  Bruidsstraat en Sint-Pietersstraat.

Rond de Adolphe Maxlaan vinden en vonden verschillende grote projecten plaats:

 • Heraanleg van de centrale lanen: in uitvoering
 • Heraanleg van de Nieuwstraat: in uitvoering
 • Heraanleg van de lanen van de Kleine Ring: voltooid 
 • Heraanleg van het Rogierplein: voltooid
 • Heraanleg van de Emile Jacqmainlaan: voltooid

 

Vaststelling

 De Adolphe Maxlaan is sinds haar aanleg in de jaren 1970 vele malen opnieuw ingericht. In de loop der jaren verslechterde de staat van het wegdek en de voetpaden. De huidige structuur van de laan is niet meer aangepast aan de nieuwe verkeersomstandigheden. 

Op het vlak van de aanplantingen vertonen verschillende bomen tekenen van aftakeling. De dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel raadt dan ook aan om ze te vervangen.

In de Mechelse-, Bruids- en Sint-Pietersstraat werden verschillende problemen vastgesteld: illegaal parkeren, niet-conforme voetpaden, beschadigd wegdek, een gebrek aan sociale controle en hygiënische problemen.

 

Doelstellingen van het project 

Het doel van deze heraanleg is de Adolphe Maxlaan in haar oude glorie te herstellen. Het project omvat de aanplanting van nieuwe rijen bomen en een kwaliteitsvol wegdek voor de voetpaden. Deze herwaardering is essentieel om de volgende redenen:

 • Verbeteren van de leefomgeving van de omwonenden en handelaars, en de laan herinrichten zodat de verschillende verkeersstromen vlotter kunnen verlopen.
 • De voorwaarden creëren voor wandelingen in de stad en aaneensluitende ruimtes voor voetgangers creëren op de noord-zuidas van de Vijfhoek
 • Het autoverkeer verminderen ten voordele van de voetgangers en fietsverbindingen creëren met de omliggende wijken
 • De A. Maxlaan laten aansluiten op de doelstellingen van het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move

 

Waaruit bestaat dit herinrichtingsplan?

Adolphe Maxlaan

 • Gelijkvloerse aanleg
 • Een centrale rijbaan
 • Brede en comfortabele voetpaden in blauwe hardsteen
 • Aanleg van aangeplante gebieden met rijen hoogstammige bomen
 • Verlichting identiek aan die van de centrale lanen tussen de bomen
 • Verwijderen van de bushalte en -strook (halte verplaatst naar de E. Jacqmainlaan)

Adolphe Maxlaan – aansluiting op de Kleine Ring

 • Verwijderen van de bushalte en -strook (halte verplaatst naar het Rogierplein)
 • Aanleg van leveringszones
 • Herinrichting van de in- en de uitgangen van de metro

Mechelsestraat

 • Woongebied, gelijkvloerse aanleg met centrale afvoergoot 
 • Opwaarderen van de gewestelijke fietsroute 
 • Behoud van parkeerplaatsen 
 • Aanleg van een pleintje op het kruispunt met de Sint-Pietersstraat en aanplanting van een boom  
 • Materiaal: granieten straatstenen vergelijkbaar met het project van de Nieuwstraat

Nieuwbrug

 • Verandering in een eenrichtingsstraat 
 • Voetpaden in blauwe hardsteen
 • Verwijderen van illegale parkeerplaatsen

Bruids- en Sint-Pietersstraat

 • Woongebied, gelijkvloerse aanleg met centrale afvoergoot
 • Sint-Pietersstraat: 2 leveringszones van 18m aan kruispunten & 1 shop-and-go van 18m
 • Behouden van de toegang tot garages en leveringsingangen
 • Aanplanting van een boom op het kruispunt met de Nieuwbrug
 • Materiaal: granieten straatstenen vergelijkbaar met het project van de Nieuwstraat

Finisterraestraat

 • Voetgangersstraat, gelijkvloerse aanleg
 • Materiaal: blauwe hardsteen (formaat straatstenen vergelijkbaar met de voetpaden van de Adolphe Maxlaan)

 

Voorlopige planning

 • 2020: opmerkingen en suggesties tot 28 februari 2020
 • 2020: opstellen van de aanvraag voor de bouwvergunning
 • Eind 2020: indienen van het aanvraagdossier voor de bouwvergunning
 • Begin 2021: openbaar onderzoek en overlegcommissie
 • Midden 2021: afgifte van de bouwvergunning
 • Eind 2021: begin van de werken van de nutsbedrijven (Vivaqua, Sibelga, Proximus, …)
 • 2022: gunning voor de opdracht van de werken en begin van de herinrichting

 

Geef uw mening

Stuur al uw opmerkingen en suggesties over dit voorontwerp naar Julien.Mille@brucity.be. De reacties worden geregistreerd van 31 januari tot en met 28 februari 2020, voor het indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning.

Een gedrukte versie van dit voorontwerp voor de heraanleg kan ook geraadpleegd worden bij Brussel Participatie van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u.

 

Meer info

Volledige presentatie van het project (pdf)

 

Praktische info

Brussel Participatie

Emile Jacqmainlaan 19, 1000 Brussel
02 279 21 30
02 279 21 39

brusselparticipatie@brucity.be
https://www.brussel.be/doe-mee
Facebook
Twitter

 

Afbeelding voor/na