Zoals we reeds vooraf hebben aangekondigd, werken wij aan een modern metro- en premetrostation. Alle installaties worden grondig vernieuwd en heringericht!

De werf, georganiseerd door Beliris in opdracht van Brussel Mobiliteit beoogt de vernieuwing van de waterdichting van het (pre)metrostation de Brouckère en de renovatie van het station. De werken gingen begin januari van start.

Deze week wordt fase 2 opgestart en wordt de afwerking van fase 1 voortgezet. Deze tweede fase van de werf zal ongeveer 3 maanden duren. De weersomstandigheden en onvoorziene technische omstandigheden kunnen de werfkalender beïnvloeden. Indien dit gebeurt, zullen de wijzigingen aan de planning worden aangekondigd op de site www.stadscentrum.brussel.be.

 

MOBILITEIT

De rijstrook komende van de Emile Jacqmainlaan in de richting van de Augustijnenstraat (aan de kant van de UGC bioscoop) blijft open voor het verkeer tijdens deze fase. De openbare weg komende van de Wolvengracht en die voor het Hotel Metropole loopt, zal onderbroken worden en het verkeer omgeleid.

 

TOEGANKELIJKHEID

De handelszaken blijven bereikbaar gedurende de volledige periode en leveringszones zullen worden afgebakend. Het busverkeer blijft behouden op de Wolvengracht maar de halte wordt verplaats naar de Augustijnenstraat om plaats te maken voor extra leveringszone in de Wolvengracht. Ook het (pre)metroverkeer blijft functioneren. De ingang aan de kant van het Metropole hotel zal op bepaalde momenten worden afgesloten uit veiligheid. De andere ingangen blijven steeds toegankelijk. De doorgang van de voetgangers blijft gegarandeerd.

 

CONTACT

De Stad Brussel blijft ter uwer beschikking voor vragen, suggesties en opmerkingen over de werken en de werf van Beliris en Brussel Mobiliteit. U kunt steeds contact opnemen met de diensten van de Stad op volgend mailadres: Julien.Mille@brucity.be. In dringende gevallen kan u bellen naar het gratis nummer: 0800/11.299 (24u/24, 7d/7).

De ondernemer en de Directie Openbare ruimte verbinden zich ertoe alle middelen aan te wenden om eventuele hinder veroorzaakt door de werken zoveel mogelijk te beperken voor de bewoners en de gebruikers van de openbare ruimte.

We danken u voor uw begrip en blijven steeds ter uwer beschikking voor bijkomende informatie. 

De Brouckère